HR EN

Opći uvjeti korištenja

Pristupom internet stranicima GO Studio d.o.o. („GS“) potvrđujete da pristajete na primjenu Uvjeta korištenja internet stranica GS i njihove pravne učinke. GS može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Uvjete korištenja internet stranica GS bez prethodne obavijesti, te će tako promijenjene Uvjete korištenja objaviti na ovoj internet stranici. Ukoliko ne pristajete na primjenu Uvjeta korištenja, molimo Vas da se suzdržite od pristupa internet stranicima GS.

Svako korištenje www.gostudio.hr ili bilo koje dostupne poddomene, podložno je niže navedenim uvjetima.

Ograničenje odgovornosti

Svi sadržaji objavljeni na www. gostudio.hr vlasništvo su GS-a i smiju se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe i za individualnu upotrebu. Sadržaji se ne smiju mijenjati, kopirati, prikazivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili distribuirati bez pismenog pristanka GS-a. GS će uložiti razumne napore da održi www.gostudio.hr stranice potpuno funkcionalnima i da sve objavljene informacije budu točne, potpune i pouzdane, ali nije odgovorna za povremeno nefunkcioniranje stranica niti jamči, izričito ili prešutno, za točnost, istinitost, pouzdanost ili cjelovitost bilo kojeg objavljenog podatka, materijala ili informacije.

Stranicama GS www.gostudio.hr se pristupa putem interneta. Internet je internacionalna računalna mreža koju GS direktno ne kontrolira te zbog toga ne može garantirati dostupnost servisa i informacija. GS zadržava pravo promjene bilo kojih sadržaja objavljenih na www.gostudio.hr u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti. GS se također ne obvezuje na ažuriranje pisanih materijala ili proizvoda i usluga koji su objavljeni na internet stranicama. GS neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja internet stranica GS.

Autorska prava

Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada GS-u, ili je ustupljeno GS-u, a u vlasništvu je trećih osoba. GS također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice. Nadalje, ova stranica sadrži zaštitne znakove ili koje drugo intelektualno vlasništvo GS ili trećih osoba. Niti jedan sadržaj na ovim stranicama se ne smije upotrebljavati bez odobrenja GS.

Svaka povreda navedenih prava, namjerna ili slučajna, predstavlja kršenje uvjeta korištenja materijala s internet stranica i podliježe materijalnoj i kaznenoj odgovornosti.

Sigurnost podataka

Radi sigurnosti podataka na ovoj adresi, te kako bismo osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, internet stranice GS-a koriste programsku podršku koja prati posjete na mrežu i pružaju zaštitu od neovlaštenog korištenja ili izmjena podataka. Međutim, svaki korisnik ovih internet stranica treba voditi računa o određenom stupnju rizika da neovlaštene osobe ili aplikacije mogu zaobići sigurnosne mjere, u kojem slučaju GS neće biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove.

Tajnost i zaštita osobnih podataka

Prilikom posjete ovim stranicama Vaši se osobni podaci neće učiniti dostupnim javnosti niti će ih GS ustupati trećim osobama, osim uz Vaš izričiti pristanak.

Na određenim mjestima unutar www.gostudio.hr stranica i u određeno vrijeme, GS će prikupljati osobne podatke korisnika poput imena, prezimena, adrese, naziva tvrtke, telefonskog broja, e-mail adrese. Ti podaci će se koristiti u svrhu kontakata i evidencije korisnika ove web stranice te u svrhu statističke obrade posjećenosti www.gostudio.hr stranica i GS ih neće dati na korištenje trećim osobama niti ih obrađivati u bilo koje druge svrhe. Komunikacija ili materijali koje dostavite, kao što su pitanja, komentari, prijedlozi i sl. neće se smatrati povjerljivima.

Kontrola

Možete u svako doba zatražiti pregled svih osobnih podataka koje smo od vas dobili na jednoj od naših adresa na mreži. Možemo na Vaš zahtjev ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke, ili ubuduće prestati koristiti te podatke. Ako želite ostvariti to pravo, jednostavno nam se javite na info@gostudio.hr.

Ako imate bilo kakva pitanja ili dvojbe u vezi naše politike za zaštitu osobnih podataka, ili u vezi vaših iskustava s ovom internet stranicom, molimo da nam se javite na info@gostudio.hr.
 

Odašiljanje poruka elektronskom poštom

Molimo vas da vodite računa o tome da slanje poruka putem elektronske pošte (e-mail) s osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. GS ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka.

Linkovi na stranice trećih osoba

Linkovi na ovim internet stranicama su samo za Vašu informaciju, a GS ne snosi nikakvu odgovornost za točnost informacija, sadržaj tih stranica niti rezultate koji se mogu dobiti njihovim korištenjem. Ako odlučite ostvariti pristup na koji link, to činite u cijelosti na vlastitu odgovornost.

Mjerodavno pravo

Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korišenja internet stranica GS je mjerodavno hrvatsko pravo, a za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja internet stranica GS ili u svezi s njima isključivo su nadležni hrvatski sudovi.

Distribucija podataka i materijala objavljenih na internet stranicama GS može, u određenim jurisdikcijama, biti ograničena zakonom, te se svaka osoba mora upoznati s takvim propisima i postupati sukladno njima, a GS ne odgovara za pristup internet stranicama sa područja gdje je njihov sadržaj ograničen ili zabranjen.
Zadnja izmjena Općih uvjeta korištenja je bila 10. kolovoza 2013.